Před zahájením schůzky otestujte mikrofon, abyste zkontrolovali, zda potřebujete další konfigurace, jako je například odebrání šumu nebo optimalizace hlasu. Máte možnost nahrát sami sebe a přehrát nahrávku nebo povolit stálé testování.

Tato funkce není k dispozici na DX70 nebo DX80.

1

Potáhnutím doprava na domácím displeji otevřete ovládací panely.

2

Klepněte na tlačítko mikrofon a stiskněte tlačítko testovat mikrofon .

3

  1. Chcete-li nahrát několik minut, klepněte na tlačítko Spustit nahrávání . Až skončíte, klepněte na tlačítko Přehrát . Typ konfigurace odebrání šumu lze změnit po uskutečnění záznamu.

  2. Přepne nahrávání smyčky a vyberte možnost Spustit nahrávání . Signál mikrofonu bude nepřetržitě přehráván po 3 druhém zpoždění.