Před zahájením schůzky otestujte svůj mikrofon, abyste zjistili, zda nejsou potřeba další konfigurace, jako je odstranění šumu nebo optimalizace hlasu. Máte možnost se nahrát a přehrát záznam, nebo povolit průběžné testování.

Tato funkce není k dispozici na DX70 nebo DX80.

1

Přejetím prstem doprava na domovské obrazovce otevřete ovládací panel.

2

Klepněte na Mikrofon a vyberte Test mikrofonu .

3

  1. Klepnutím na Záznam se nahrajete maximálně 6 sekund. Až budete hotovi, klepněte na tlačítko Přehrát . Typ konfigurace odstranění šumu lze po provedení záznamu změnit.

  2. Přepněte Opakovat a vyberte Spustit . Mikrofonní signál bude nepřetržitě přehráván s 3 sekundovým zpožděním.