Testa mikrofonen innan du startar ett möte för att kontrol lera om ytterligare konfigurationer behövs, till exempel brus borttagning eller röst optimering. Du kan spela in dig själv och spela upp inspelningen, eller aktivera kontinuerlig testning.

Den här funktionen är inte tillgänglig på DX70 eller DX80.

1

Dra åt höger på Start sidan för att öppna kontroll panelen.

2

Tryck på mikrofon och välj testa mikrofon .

3

  1. Tryck på Starta inspelning för att registrera dig för högst 5 sekunder. När du är klar trycker du på knappen Spela upp . Typen av brus borttagnings konfiguration kan ändras efter att inspelningen har gjorts.

  2. Växla loop-inspelning och välj Starta inspelning . Mikrofon signalen spelas kontinuerligt upp igen med en fördröjning på 3 sekunder.