Test mikrofonen før du starter et møte for å kontrollere om det er behov for flere konfigurasjoner, for eksempel fjerning av støy eller tale optimalisering. Du kan spille inn deg selv og spille av opptaket, eller aktivere kontinuerlig testing.

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på DX70 eller DX80.

1

Sveip mot høyre på Hjem skjermen for å åpne kontroll panelet.

2

Trykk på mikrofon og velg test mikrofon .

3

  1. Trykk på Start opptak for å spille inn deg selv i opptil fem sekunder. Når du er ferdig, trykker du på spill av - knappen. Typen fjernings konfigurasjon for støy kan endres etter at opptaket er utført.

  2. Slå av løkke opptak og velg Start innspilling . Mikrofon signalet vil kontinuerlig spilles av med en 3-sekunders forsinkelse.