Test mikrofonen før du starter et møte for å sjekke om det er behov for ytterligere konfigurasjoner, for eksempel støyfjerning eller stemmeoptimalisering. Du har muligheten til å ta opp selv og spille av opptaket, eller aktivere kontinuerlig testing.

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på DX70 eller DX80.

1

Sveip til høyre på startskjermen for å åpne kontrollpanelet.

2

Trykk på Mikrofon og velg Test mikrofon .

3

  1. Trykk på Record for å spille inn deg selv i maksimalt 6 sekunder. Når du er ferdig, trykker du på Spill av-knappen . Konfigurasjonstypen støyfjerning kan endres etter at opptaket er gjort.

  2. Bytt Gjenta og velg Start . Mikrofonsignalet spilles kontinuerlig av med 3 sekunders forsinkelse.