Przed rozpoczęciem spotkania przetestuj mikrofon, aby sprawdzić, czy potrzebne są dalsze konfiguracje, takie jak usuwanie szumów lub optymalizacja głosu. Masz możliwość nagrania siebie i odtworzenia nagrania lub włączenia ciągłego testowania.

Ta funkcja nie jest dostępna w urządzeniach DX70 i DX80.

1

Przesuń palcem w prawo na ekranie głównym, aby otworzyć panel sterowania.

2

Stuknij pozycję Mikrofon i wybierz opcję Testuj mikrofon .

3

  1. Stuknij pozycję Nagraj , aby nagrywać siebie przez maksymalnie 6 sekund. Gdy skończysz, stuknij przycisk Odtwórz . Typ konfiguracji usuwania szumów można zmienić po nagraniu.

  2. Przełącz Powtórz i wybierz Rozpocznij . Sygnał mikrofonu będzie odtwarzany w sposób ciągły z 3-sekundowym opóźnieniem.