בדוק את המיקרופון לפני תחילת פגישה כדי לבדוק אם יש צורך בתצורות נוספות, כגון הסרת רעש או מיטוב קולי. יש לך את האפשרות להקליט את עצמך ולהפעיל את ההקלטה או לאפשר בדיקות רציפות.

תכונה זו אינה זמינה בDX70 או DX80.

1

לסחוב ימינה על המסך הראשי כדי לפתוח את לוח הבקרה.

2

הקש על מיקרופון ובחר באפשרות מיקרופון לבדיקה .

3

  1. הקש על ' התחל הקלטה ' כדי להקליט את עצמך למשך 5 שניות לכל היותר. כשתסיים, הקש על לחצן ההפעלה . ניתן לשנות את סוג התצורה של הסרת הרעש לאחר שהקלטת מתבצעת.

  2. הפעל הקלטה לולאה ובחר באפשרות ' התחל הקלטה '. אות המיקרופון יופעל באופן רציף עם השהיה של 3 שניות.