בדוק את המיקרופון שלך לפני תחילת פגישה כדי לבדוק אם יש צורך בהגדרות נוספות, כמו הסרת רעשים או אופטימיזציה קולית. יש לך אפשרות להקליט את עצמך ולהשמיע את ההקלטה, או לאפשר בדיקה רציפה.

תכונה זו אינה זמינה ב-DX70 או DX80.

1

החלק שמאלה במסך הבית כדי לפתוח את לוח הבקרה.

2

בֶּרֶז מִיקרוֹפוֹן ולבחור בדיקת מיקרופון .

3

  1. הקש על הקלט כדי להקליט את עצמך למשך 6 שניות לכל היותר. כשתסיים, הקש על לְשַׂחֵק לַחְצָן. ניתן לשנות את סוג תצורת הסרת הרעש לאחר ביצוע ההקלטה.

  2. החלף את האפשרות חזור ובחר התחל . אות המיקרופון יושמע ברציפות בהשהייה של 3 שניות.