Testați microfonul înainte de a începe o întâlnire pentru a verifica dacă sunt necesare configurații suplimentare, cum ar fi eliminarea zgomotului sau optimizarea vocii. Aveți opțiunea de a vă înregistra și de a reda înregistrarea sau de a activa testarea continuă.

Această caracteristică nu este disponibilă pe DX70 sau DX80.

1

Glisați spre dreapta pe ecranul principal pentru a deschide panoul de control.

2

Atingeți Microfon și alegeți Testare microfon .

3

  1. Atingeți Înregistrare pentru a vă înregistra timp de maximum 6 secunde. Când ați terminat, atingeți butonul Redare . Tipul configurației de eliminare a zgomotului poate fi modificat după efectuarea înregistrării.

  2. Comutați Repetare și selectați Start . Semnalul microfonului va fi redat continuu cu o întârziere de 3 secunde.