Test de microfoon voordat u een vergadering start om na te gaan of er nog meer configuraties nodig zijn, zoals ruis verwijderen of spraak optimalisatie. U hebt de mogelijkheid om uzelf op te nemen en de opname af te spelen, of continue tests in te scha kelen.

Deze functie is niet beschikbaar op DX70 of DX80.

1

Veeg naar rechts in het Start scherm om het configuratie scherm te openen.

2

Tik op microfoon en kies microfoon testen .

3

  1. Tik op opname starten om gedurende Maxi maal vijf seconden zichzelf vast te leggen. Tik wanneer u klaar bent op de knop afspelen . Het type configuratie voor het verwijderen van ruis kan worden gewijzigd nadat de opname is gemaakt.

  2. Schakel de opname lus uit en selecteer opname starten. Het microfoon signaal wordt voortdurend afgespeeld met een vertraging van 3 seconden.