Test de microfoon voordat u een vergadering start om te controleren of meer configuraties nodig zijn, zoals het verwijderen van geluid of spraakoptimalisatie. U kunt uzelf ook opnemen en de opname afspelen of doorlopende tests inschakelen.

Deze functie is niet beschikbaar op DX70 of DX80.

1

Veeg naar rechts op het startscherm om het Configuratiescherm te openen.

2

Tik op Microfoon en kies Testmicrofoon .

3

  1. Tik op Opnemen om uzelf maximaal 6 seconden op te nemen. Wanneer u klaar bent, tikt u op de knop Afspelen . De configuratie voor het verwijderen van geluid kan worden gewijzigd nadat de opname is gemaakt.

  2. Schakel Herhalen in en selecteer Start . Het signaal van de microfoon wordt continu met een vertraging van 3 seconden afgespeeld.