Тествайте микрофона си, преди да започнете събрание, за да проверите дали са необходими допълнителни конфигурации, като отстраняване на шума или оптимизация на гласа. Имате възможност да записвате себе си и да възпроизвеждате записа, или да активирате непрекъснато тестване.

Тази функция е достъпна само когато е активиран опитът RoomOS 11.

1

Плъзнете надясно на началния екран, за да отворите менюто с настройки.

2

Докоснете Микрофон и изберете Тест микрофон.

3

  1. Докоснете Старт на записа, за да се запишете за максимум 5 секунди. Когато приключите, докоснете бутона Възпроизвеждане. Типът на конфигурацията за премахване на шума може да бъде променен след извършване на записа.

  2. Превключване на записването на Loop и изберете Старт на записа. Микрофонният сигнал непрекъснато ще се възпроизвежда с 3 второ закъснение.