Тествайте микрофона си, преди да започнете събрание, за да проверите дали са необходими допълнителни конфигурации, като например премахване на шума или оптимизация на гласа. Имате възможност да запишете сами и да възпроизведете записа или да разрешите непрекъснато тестване.

Тази функция не е налична за DX70 или DX80.

1

Плъзнете надясно по началния екран, за да отворите контролния панел.

2

Докоснете Микрофон и изберете Тест на микрофона .

3

  1. Докоснете Запис , за да се запишете за максимум 6 секунди. Когато сте готови, докоснете бутона Възпроизвеждане . Типът на конфигурацията за премахване на шума може да бъде променен след извършване на записа.

  2. Превключете Повторение и изберете Старт. Сигналът на микрофона ще се възпроизвежда непрекъснато с 3 секунди закъснение.