Test de microfoon voordat u een vergadering start om te controleren of meer configuraties nodig zijn, zoals het verwijderen van geluid of spraakoptimalisatie. U kunt uzelf ook opnemen en de opname afspelen of doorlopende tests inschakelen.

Deze functie is niet beschikbaar op DX70 of DX80.

1

Veeg naar rechts op het startscherm om het Configuratiescherm te openen.

2

Tik op Microfoon en kies Testmicrofoon .

3

  1. Tik op Opnemen om uzelf maximaal 6 seconden op te nemen. Wanneer u klaar bent, tikt u op de knop Afspelen . De configuratie voor het verwijderen van geluid kan worden gewijzigd nadat de opname is gemaakt.

  2. Schakel Herhalen in en selecteer Start. Het signaal van de microfoon wordt continu met een vertraging van 3 seconden afgespeeld.