Test din mikrofon, før du starter et møde for at kontrollere, om der er behov for yderligere konfigurationer, som f. eks. fjernelse af støj eller stemme optimering. Du har mulighed for at indspille dig selv og afspille optagelsen eller aktivere kontinuerlige test.

Denne funktion er kun tilgængelig, når RoomOS 11-oplevelsen er aktiveret.

1

Stryg til højre på startskærmen for at åbne menuen Indstillinger.

2

Tryk på mikrofon , og vælg test mikrofon.

3

  1. Tryk på Start optagelse for at optage dig selv for maksimalt 5 sekunder. Når du er færdig, skal du trykke på knappen Afspil. Typen af konfiguration for støj fjernelse kan ændres, når optagelsen er foretaget.

  2. Slå løkke optagelse til/fra, og vælg Start optagelse. Mikrofon signalet afspilles hele tiden med en forsinkelse på 3 sekunder.