Testirajte mikrofon pre nego što započnete sastanak da biste proverili da li su potrebne dodatne konfiguracije, kao što su uklanjanje buke ili optimizacija glasa. Imate opciju da snimite sebe i reprodukujete snimak ili da omogućite neprekidno testiranje.

Ova funkcija je dostupna samo kada je omogućeno iskustvo roomOS 11.

1

Brzo prevucite prstom nadesno na početnom ekranu da biste otvorili meni "Postavke".

2

Dodirnite mikrofon i odaberite stavku Testiraj mikrofon.

3

  1. Dodirnite započni snimanje da biste snimili sebe maksimalno 5 sekundi. Kada završite, dodirnite dugme " Reprodukuj ". Tip konfiguracije uklanjanja buke može da se promeni nakon snimanja.

  2. Prebacite snimak petlje i izaberite Započni snimanje. Signal mikrofona će se neprekidno puštati unazad sa zakašnjenjem od 3 sekunde.