Před zahájením schůzky otestujte mikrofon a zkontrolujte, zda jsou potřeba další konfigurace, například odstranění šumu nebo optimalizace hlasu. Máte možnost nahrát sami a přehrát záznam, nebo povolit průběžné testování.

Tato funkce není k dispozici na DX70 nebo DX80.

1

Přejetím prstem doprava na domovské obrazovce otevřete ovládací panel.

2

Klepněte na Mikrofon a zvolte Otestovat mikrofon .

3

  1. Klepněte na Záznam, chcete-li se nahrávat po dobu maximálně 6 sekund. Až budete hotovi, klepněte na tlačítko Přehrát . Typ konfigurace odstranění šumu lze po pořízení záznamu změnit.

  2. Přepnout Opakovat a vyberte Spustit. Signál mikrofonu bude nepřetržitě přehráván se zpožděním 3 sekundy.