Testa mikrofonen innan du startar ett möte för att kontrollera om ytterligare konfigurationer behövs, till exempel brusborttagning eller röstoptimering. Du har möjlighet att spela in dig själv och spela upp inspelningen, eller aktivera kontinuerlig testning.

Den här funktionen är inte tillgänglig på DX70 eller DX80.

1

Svep åt höger på startskärmen för att öppna kontrollpanelen.

2

Tryck på Mikrofon och välj Testa mikrofon .

3

  1. Tryck på Spela in för att spela in dig själv i högst 6 sekunder. När du är klar trycker du på knappen Spela upp . Typen av brusborttagningskonfiguration kan ändras efter att inspelningen har gjorts.

  2. Växla Upprepa och välj Starta . Mikrofonsignalen spelas upp kontinuerligt med 3 sekunders fördröjning.