בדוק את המיקרופון שלך לפני תחילת פגישה כדי לבדוק אם יש צורך בהגדרות נוספות, כמו הסרת רעשים או אופטימיזציה קולית. יש לך אפשרות להקליט את עצמך ולהשמיע את ההקלטה, או לאפשר בדיקה רציפה.

תכונה זו אינה זמינה בDX70 או DX80.

1

לסחוב ימינה על המסך הראשי כדי לפתוח את לוח הבקרה.

2

בֶּרֶז מִיקרוֹפוֹן ולבחור בדיקת מיקרופון .

3

  1. הקש על הקלטה כדי להקליט את עצמך למשך שש שניות לכל היותר. כשתסיים, הקש על לְשַׂחֵק לַחְצָן. ניתן לשנות את סוג תצורת הסרת הרעש לאחר ביצוע ההקלטה.

  2. הפעל שוב ובחר באפשרות התחל. אות המיקרופון יושמע ברציפות בהשהייה של 3 שניות.