Przetestuj swój mikrofon przed rozpoczęciem spotkania, aby sprawdzić, czy potrzebne są dalsze konfiguracje, takie jak usuwanie szumów lub optymalizacja głosu. Masz możliwość nagrania siebie i odtworzenia nagrania lub umożliwienia ciągłego testowania.

Ta funkcja nie jest dostępna w modelach DX70 i DX80.

1

Przesuń palcem w prawo na ekranie głównym, aby otworzyć panel sterowania.

2

Kliknij Mikrofon i wybierz Testuj mikrofon .

3

  1. Kliknij Nagraj , aby nagrać siebie maksymalnie przez 6 sekund. Gdy skończysz, kliknij przycisk Odtwórz . Rodzaj konfiguracji usuwania szumów można zmienić po dokonaniu nagrania.

  2. Przełącz Powtórz i wybierz Rozpocznij . Sygnał mikrofonu będzie odtwarzany w sposób ciągły z 3-sekundowym opóźnieniem.