Przetestuj mikrofon przed rozpoczęciem spotkania, aby sprawdzić, czy są potrzebne dalsze konfiguracje, takie jak usuwanie szumu czy Optymalizacja dźwięku. Dostępna jest opcja nagrania i odtworzenia nagrania albo włączenie ciągłego testowania.

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy włączona jest obsługa RoomOS 11.

1

Przesuń w prawo na ekranie głównym, aby otworzyć menu Ustawienia.

2

Dotknij opcji Microphone (mikrofon ) i wybierz Testuj mikrofon.

3

  1. Aby nagrywać przez maksymalnie 5 sekund, dotknij opcji Rozpocznij nagrywanie Po zakończeniu dotknij klawisza Play. Typ konfiguracji usuwania szumu można zmienić po nagraniu.

  2. Przełącz funkcję nagrywania pętli i wybierz opcję Rozpocznij nagrywanie. Sygnał mikrofonu będzie odtwarzany w sposób ciągły z 3-sekundowym opóźnieniem