Změna formátu titulků

Než začnete

Webex Assistant je k dispozici v Webex Meetings.

Počínaje aktualizací 41.5 je Webex Assistant k dispozici také v režimu webináře Webex Webinars.

Kromě schůzek a webinářů , s aktualizací41.7, je pro aplikaci Webex k dispozici také Webex App. Schůzky zahájené nebo připojené z prostoru nepodporují PomocníkaWebex.

1

Vyberte Další možnosti na panelu titulků.

2

Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte Velikost písma a přetažením posuvníku písmo zvětšete nebo zmenšete.
  • Vyberte použít světlé pozadí nebo Použít tmavé pozadí .
3

Přetažením panelu titulků jej přesuňte.

Chcete-li panel titulků přesunout zpět do výchozí polohy, vyberte na panelu titulků další možnosti a vyberte možnost Zpět do výchozí polohy.