Funkce Zvednout ruku je dostupná na schůzkách s více než dvěma účastníky. Není dostupná při schůzkách zahájených z prostoru Webex.

Když zvednete ruku, bude to viditelné v aplikacích Webex a na zařízeních, která tuto funkci podporují. V aplikacích Webex můžete také vidět, zda někdo zvedl ruku.

1

Během schůzky vyberte v řízení hovoru tlačítko Reagovat a klepněte na možnost Zvednout ruku.Pokud se tlačítko Reagovat nezobrazuje, lze reakce nalézt v nabídce Více v řízení hovoru.

Hostitel i ostatní účastníci schůzky vidí na obrazovce oznámení, že někdo zvedl ruku. Oznámení s celým jménem se zobrazí u první zvednuté ruky.Ikona Zvednout ruku zobrazuje počet zvednutých rukou.

Na zařízeních s integrovanou dotykovou obrazovkou můžete klepnutím na ikonu Zvednout ruku otevřít seznam účastníků a zjistit, kdo zvedl ruku. Na jiných zařízeních otevřete seznam účastníků z ovladače Touch 10 nebo zařízení Room Navigator. Účastníci, kteří zvedli ruku, se zobrazují na začátku seznamu v chronologickém pořadí, takže snadno zjistíte, kdo zvedl ruku jako první.2

Pokud chcete ruku položit, vyberte tlačítko Reagovat a klepněte na možnost Položit ruku. Tím také odstraníte ikonu ze seznamu účastníků vedle svého jména.