Zařízení Cisco Webex Board funguje jako fyzické rozšíření vaší aplikace Cisco Webex. Když k zařízení Board připojíte mobilní nebo desktopovou aplikaci , můžete na něm spolupracovat s ostatními osobami v prostoru Cisco Webex. Můžete volat svým kolegům, prohlížet si sdílené soubory a pokračovat v práci na tabulích, které jste vytvořili během předchozí schůzky.

Když na zařízení Board otevřete prostor z vaší aplikace, získáte přístup ke stejným aktivitám, jako máte v této aplikaci. To znamená, že můžete volat všem uživatelům přidaným do prostoru a tabule nebo zobrazovat soubory sdílené v prostoru. Účast v  konverzacích ze zařízení Board zatím není k dispozici.

Otevření prostoru na zařízení Board z notebooku

Jestliže chcete na zařízení Cisco Webex Board otevřít prostor, musíte k němu být připojeni. Pokud se tak nestalo automaticky, zkontrolujte nastavení pro zjišťování zařízení.

1

Pokud je vaše aplikace Webex pro systém Mac nebo Windows připojena k zařízení Webex Board, v pravém horním rohu aplikace uvidíte název daného zařízení Board. Chcete-li jej spárovat s dalším zařízením Board, buď vyberte jedno ze zařízení, ke kterému jste již byli dříve připojeni, nebo jej vyhledejte podle názvu.

2

Vyberte prostor Webex, který chcete otevřít ma svém zařízení Board. Pak klepněte na tlačítko Otevřít prostor.


3

Nyní se na displeji zařízení Board zobrazí otevřený prostor a máte přístup ke všem jeho aktivitám.

4

Prostor zavřete volbou Zavřít prostor na zařízení Board.

Otevření prostoru z mobilního zařízení

Prostor Webex lze na zařízení Cisco Webex Board otevřít až po připojení. Pokud se tak nestalo automaticky, zkontrolujte nastavení pro zjišťování zařízení.

1

Pokud je vaše aplikace Webex připojena k zařízení Webex Board, v pravém horním rohu seznamu prostorů vidíte název daného zařízení. Chcete-li jej spárovat s dalším zařízením, buď vyberte jedno ze zařízení, ke kterému jste již byli dříve připojeni, nebo jej vyhledejte podle názvu.

2

Vyberte prostor Webex, který chcete v zařízení otevřít, a klikněte na tlačítko Otevřít prostor. Můžete také přejít do nabídky aktivit prostoru a klepnout na možnost Otevřít na zařízení Webex Board. Náze v otevřeného prostoru se zobrazí v levém horním rohu obrazovky zařízení.

3

Prostor zavřete volbou Zavřít prostor v aplikaci. Lzre jej zavřít také na zařízení klepnutím na jeho název a výběrem možnosti Zavřít tento prostor.

Tabule

S prostorem otevřeným na zařízení Cisco Webex Board můžete vytvářet nové tabule, které se do tohoto prostoru automaticky ukládají. Můžete také pokračovat v práci na tabulích, které byly dříve uloženy do tohoto prostoru.

K uloženým tabulím přejdete klepnutím na možnost Tabule na domovské stránce zařízení Board. Novou tabuli vytvoříte také na obrazovce tabule, když klepnete na možnost Nová tabule . Po dokončení vidí každý v prostoru Webex vaši tabuli v nabídce Tabule tohoto prostoru.Další informace o tabulích v zařízení Board naleznete v článku o tabulích.

Zobrazení souboru na zařízení Board

Soubory a obrázky, které jste vy a vaši spolupracovníci sdíleli v prostoru, můžete zobrazit v dotyčném prostoru otevřeném na zřízení Board . Za tímto účelem klepněte na volbu Soubory na domovské obrazovce a vyberete soubor, který chcete otevřít. Ve sdíleném souboru můžete přecházet nahoru nebo dolů. Stažením nebo roztažením prstů na zařízení Board změníte zobrazení obrázku.

Otevřít můžete soubory v následujících formátech: .doc, .docx, .gif, .jpeg, .PDF, .png, .ppt, .pptx, .SVG, .xls a .xlsx. Soubory musí mít méně 150 stránek a musí být menší než 200 MB. Ostatní typy souborů lze nahrát, ale nezobrazí se v náhledu s miniaturami.

Klepnutím na můžete zvolit, zda chcete skrýt nebo zobrazit nepodporované soubory.Klepnutím na přejdete zpět na přehled souborů.

Soubory Microsoft OneDrive nebo SharePoint Online, které sdílíte v prostoru, lze také zobrazit na zařízení Board , pokud na něm otevřete dotyčný prostor. V tomto článku zjistíte, jak nastavit přístup k platformě Enterprise Content Management, a  v tomto článku se dozvíte, jak sdílet soubory v aplikaci Webex ze služeb Microsoft OneDrive nebo SharePoint Online.

Abyste tyto soubory mohli otevřít na zařízení Board, musí být povolen webový modul.

Dokumenty ze služeb OneDrive a SharePoint Online lze najít také v části Soubory na domovské obrazovce zařízení Board. Jednoduše vyberte soubor, který chcete otevřít. Může se stát, že pro zobrazení nebo úpravu dokumentu se budete muset přihlásit, avšak informace o relaci budou vymazány při zavření prostoru.

Volání všem osobám v prostoru

Po otevření prostoru na zařízení Board klepněte na tlačítko Volat na úvodní obrazovce. Tím se otevře samostatné zobrazení prostoru. Klepnutím na zahájíte hovor.

Klepnutím na ikonu Lidé můžete zobrazit, kdo se připojil k hovoru.

Pokud nechcete do hovoru pozvat všechny uživatele, na zařízení Board nejprve musíte zavřít daný prostor. Poté na domovské stránce klepněte na možnost Volat a zavolejte jen osobám, které chcete kontaktovat.