Když je dostupná aktualizace aplikace, tlačítko Aktualizovat se zobrazí v pravém horním rohu aplikace.

Aktuální verzi aplikace můžete zobrazit z Cisco Webex Desk Camera > o Cisco Webex Desk Camera na panelu nabídek.


Instalace aktualizace ukončí aplikaci.

1

Klepnutím na tlačítko aktualizovat Stáhněte instalační soubor na místní jednotku.

Snímek obrazovky aplikace kamery
2

Poklepáním na spustitelný soubor spusťte instalaci.

3

Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.