Serviceability Connector

Clustering rychlostních silnic

 • Konektor použitelnosti by měl být hostován na jedné rychlostní silnici. Nepodporujeme konektor použitelnosti ve více clusterech uzlů.

Dálnice Coresidency

 • Konektor použitelnosti vyžaduje vyhrazený konektor hostitele Expressway. Nepodporujeme coresidency s jinými konektory.

Cisco BroadWorks

 • Konektor serviceability podporuje aktuální hlavní verzi serverů BroadWorks a dvě hlavní verze před tímto vydáním (podpora N-2). Existuje jedna známá výjimka: Příkaz pro načtení stavu MariaDB [cmd:mdbctl status] ze serveru cisco broadworks messaging server je podporován pouze na BroadWorks R22 nebo novějším.

Hostovaná mediace spolupráce (HCM-F)

 • Každý konektor použitelnosti může spravovat jedno nasazení HCM-F. To je záměrné.

  Vaše organizace může mít více konektorů použitelnosti , ale pouze jeden na nasazení HCM-F.

 • Konektor použitelnosti podporuje při importu z HCM-F následující čísla:

  • Až 700 zákazníků

  • Až 1000 clusterů

  • Až 3000 zařízení

  Konektor použitelnosti vyvolá poplach, pokud import z HCM-F překročí některou z těchto threshholds.