Konektor uslužnosti

Grupisanje autoputa

 • Linija spajanja sa uslugom treba da bude hostovana na jednom Expressway-u. Ne podržavamo liniju spajanja za uslugu na više klastera čvorova.

Expressway Coresidency

 • Linija spajanja usluge zahteva namenski host linije spajanja Expressway. Ne podržavamo jezgro sa drugim konektorima.

Cisco BroadWorks

 • Konektor za usluge podržava trenutno veliko izdanje BroadWorks servera i dva glavna izdanja pre tog izdanja (podrška za N-2). Postoji jedan poznati izuzetak: komanda za preuzimanje MariaDB statusa [cmd:mdbctl status] sa Cisco BroadWorks messaging servera podržana je samo na BroadWorks R22 ili novijoj.

Hosted Collaboration Mediation Framework (HCM-F)

 • Svaka linija spajanja za usluge može upravljati jednom HCM-F primenom. Ovo je po dizajnu.

  Vaša organizacija možda ima više linija spajanja sa uslugom , ali samo jednu po HCM-F primeni.

 • Linija spajanja za usluge podržava sledeće brojeve prilikom uvoza iz HCM-F:

  • Do 700 kupaca

  • Do 1000 klastera

  • Do 3000 uređaja

  Konektor za usluge podiže uzbunu ako uvoz iz HCM-F premašuje bilo koji od ovih uporišta.