Kontakt för servicemöjlighet

Expressway kluster

 • Kontakt för servicemöjlighet ska finnas på en enskild Expressway. Vi har inte stöd för Kontakt för servicemöjlighet på kluster med flera noder.

Expressway härdighet

 • Anslutning för servicemöjlighet kräver en dedikerad anslutningsvärd Expressway. Vi stödjer inte härdighet med andra anslutningar.

Cisco BroadWorks

 • Serviceability Connector stöder den aktuella större versionen av BroadWorks-servrar och två större versioner innan den versionen (stöd för N-2). Ett känt undantag finns: kommandot för att hämta MariaDB-statusen [cmd:mdbctl-status] från Cisco BroadWorks meddelandeserver stöds endast på BroadWorks R22 eller senare.

Värdbaserade samarbetsramverk (HCM-F)

 • Varje Serviceability Connector kan hantera en HCM-F-distribution. Detta är avsiktligt.

  Din organisation kan ha flera Serviceability-anslutningar, men endast en per HCM-F-distribution.

 • Kontakt för servicemöjlighet har stöd för följande nummer vid import från HCM-F:

  • Upp till 700 kunder

  • Upp till 1 000 kluster

  • Upp till 3 000 enheter

  Serviceability Connector larmar om importen från HCM-F överskrider något av dessa tröskelvärden.