Łącznik możliwości obsługi

Klastrowanie dróg ekspresowych

 • Łącznik serviceability powinien być hostowany na jednej drodze ekspresowej. Nie obsługujemy łącznika Serviceability Connector w klastrach wielu węzłów.

Współodbycie na drodze ekspresowej

 • Serviceability Connector wymaga dedykowanego łącznika hosta Expressway. Nie obsługujemy koresidency z innymi łącznikami.

Cisco BroadWorks

 • Serviceability Connector obsługuje bieżącą główną wersję serwerów BroadWorks i dwie główne wersje przed tą wersją (obsługa N-2). Istnieje jeden znany wyjątek: polecenie pobierania stanu MariaDB [cmd:mdbctl status] z serwera Cisco BroadWorks Messaging Server jest obsługiwane tylko w programie BroadWorks R22 lub nowszym.

Hosted Collaboration Mediation Framework (HCM-F)

 • Każdy łącznik serwisowalności może zarządzać jednym wdrożeniem HCM-F. Jest to z założenia.

  Organizacja może mieć wiele łączników serwisowalności, ale tylko jeden na wdrożenie HCM-F.

 • Łącznik serwisowalności obsługuje następujące numery podczas importowania z HCM-F:

  • Do 700 klientów

  • Do 1000 klastrów

  • Do 3000 urządzeń

  Złącze serwisowalności podnosi alarm, jeśli import z HCM-F przekracza którąkolwiek z tych młocarni.