Serviceability Connector

Expressway-klynger

 • Serviceability Connector skal driftes på en enkelt Expressway. Vi støtter ikke Serviceability Connector på flere nodeklynger.

Expressway Coresidency

 • Serviceability Connector krever en dedikert tilkoblingsvert Expressway. Vi støtter ikke samkjøring (coresidency) med andre kontakter.

Cisco BroadWorks

 • Serviceability Connector støtter den gjeldende større utgivelsen av BroadWorks-servere, og to større utgivelse før den utgivelsen (N-2-støtte). Det finnes ett kjent unntak: kommandoen for å hente MariaDB-status [cmd:mdbctl-status] fra Cisco BroadWorks Messaging Server støttes bare på BroadWorks R22 eller senere.

Rammeverk for driftet samarbeidsmediering (HCM-F)

 • Hver Serviceability Connector kan administrere én HCM-F-distribusjon. Dette er ved utforming.

  Organisasjonen kan ha flere Serviceability Connectors, men bare én per HCM-F-distribusjon.

 • Serviceability Connector støtter følgende numre ved import fra HCM-F:

  • Opptil 700 kunder

  • Opptil 1000 klynger

  • Opptil 3000 enheter

  Serviceability Connector aktiverer en alarm hvis importen fra HCM-F overstiger noen av disse grenseverdiene.