Každá sestava má limit 20 000 událostí auditu, které lze exportovat. Pokud má vaše organizace více než 20 000 událostí, můžete upravit datum nebo filtry a snížit tak počet událostí.

1

Ze zobrazení zákazníka v https:/ / admin.webex.com přejděte na Poradce při potížích > správce.

2

Zadání možností hledání pro zúžení výsledků

3

Klikněte na Exportovat do CSV a stáhněte protokoly do souboru.

Další informace o událostech v protokolu aktivit naleznete v tématu Auditovat události v řídicím centru Cisco Webex.