Hver rapport har en grense på 20 000 revisjonshendelser som du kan eksportere. Hvis organisasjonen har mer enn 20 000 hendelser, kan du justere datoen eller filtrene for å redusere antall hendelser.

1

Fra kundevisningen i https:/ / admin.webex.com går du til Feilsøking > Admin.

2

Angi søkealternativer for å begrense resultatene

3

Klikk på Eksporter til CSV, og last ned loggene til en fil.

Hvis du vil ha mer informasjon om hendelsene i aktivitetsloggen, kan du se Revisjon av hendelser i Cisco Webex Control Hub.