Każdy raport ma limit 20 000 zdarzeń inspekcji, które można wyeksportować. Jeśli w organizacji jest więcej niż 20 000 zdarzeń, możesz dostosować datę lub filtry, aby zmniejszyć liczbę zdarzeń.

1

Z widoku klienta w https:/ / admin.webex.com przejdź do Rozwiązywanie problemów > Admin .

2

Wprowadzanie opcji wyszukiwania w celu zawężenia wyników

3

Kliknij pozycję Eksportuj do pliku CSV i pobierz dzienniki do pliku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zdarzeń w dzienniku aktywności, zobacz Inspekcja zdarzeń w Centrum sterowania sieci Web firmy Cisco.