Varje rapport har en gräns på 20 000 granskningshändelser som du kan exportera. Om din organisation har fler än 20 000 händelser kan du justera datumet eller filtren för att minska antalet händelser.

1

Från kundvyn i https:///support admin.webex.com till Felsökning > administratör .

2

Ange sökalternativ för att begränsa resultaten

3

Klicka på Exportera till CSV och hämta loggarna till en fil.

Mer information om händelserna i händelseförloppet i aktivitetslogg finns i Granska händelser i Cisco Webex Control Hub.