Svaki izveštaj ima ograničenje od 20.000 događaja nadgledanja koje možete da izvezete. Ako vaša organizacija ima više od 20.000 događaja, možete da podesite datum ili filtere da biste smanjili broj događaja.

1

Iz prikaza klijenta u programu https:/ / admin.webex.com na adresu Rešavanje > Administrator .

2

Unesite opcije pretrage da biste suzili rezultate

3

Kliknite na dugme Izvezi u CSV i preuzmite evidencije u datoteku.

Više informacija o događajima u evidenciji aktivnosti potražite u članku Događaji nadgledanja u kontrolnom čvorištu kompanije Cisco Webex.