Když uživatelé naplánují schůzky Microsoft Teams a zahrnou zařízení Webex, objeví se na zařízení těsně před zahájením schůzky tlačítko pro připojení.


WebRTC je k dispozici na zařízeních Webex, která podporují webový motor.

WebRTC není podporován:

  • V nastavení třídy

  • Na Webex Panorama

  • S ReproduktoremTrack 60, když je SpeakerTrack povolen


Tyto funkce nejsou během schůzky k dispozici:

  • Sdílení bezdrátově nebo pomocí HDMI

  • Whiteboarding

  • Dálkové ovládání kamery

  • Seznam účastníků

  • Zařízení Webex s duálními obrazovkami zobrazují schůzku na hlavním displeji

1

Před zahájením schůzky se na tabuli Webex zobrazí tlačítko Připojit se. Klepnutím na Připojit vstoupíte do schůzky.2

Ovládací prvky hovoru a zobrazení sebe sama po několika sekundách zmizí. Je-li prezentace sdílena, zobrazí ji tabule Webex. Obsah sdílený na obrazovce však není interaktivní.

1

Před zahájením schůzky dotykový ovladač zobrazí tlačítko Připojit. Klepnutím na Připojit vstoupíte do schůzky.2

Zařízení v místnosti zobrazuje video stream z Microsoft Teams. Dotykový ovladač poskytuje dostupné ovládací prvky hovoru. Když je prezentace sdílena, zařízení místnosti zobrazí prezentaci. Na dvou obrazovkách se druhá obrazovka nepoužívá.


Nevztahuje se na DX70 a DX80.

1

Před spuštěním schůzky se na psacím stole zobrazí tlačítko Připojit. Klepnutím na Připojit vstoupíte do schůzky.

2

Ovládací prvky hovoru a zobrazení sebe sama po několika sekundách zmizí. Pokud je prezentace sdílena, zobrazí se na psacím stole prezentace od Microsoft Teams. Obsah sdílený na obrazovce však není interaktivní.