Kiedy użytkownicy planują spotkania Microsoft Teams i włączają do nich urządzenia Cisco, tuż przed rozpoczęciem spotkania na urządzeniach pojawia się przycisk dołączenia.


WebRTC jest dostępny na urządzeniach, które obsługują silnik internetowy.

WebRTC nie jest obsługiwany:

 • W klasie

 • Panorama

 • Z SpeakerTrack 60, gdy SpeakerTrack jest włączony


Te funkcje nie są dostępne podczas spotkania:

 • Udostępnianie bezprzewodowe lub za pomocą złącza HDMI

 • Praca z tablicą

 • Far End Camera Control (FECC)

 • Lista uczestników

 • Urządzenia z dwoma ekranami pokazują spotkanie na głównym wyświetlaczu

Aby dołączyć do spotkania Microsoft Teams na swoim urządzeniu:

 1. Przed rozpoczęciem spotkania w urządzeniu lub kontrolerze Touch wyświetlany jest przycisk Dołącz. Dotknij go, aby wejść na spotkanie. 2. Elementy sterujące połączeniami oraz widok własny znikną po kilku sekundach. Gdy prezentacja jest udostępniana, urządzenie Webex wyświetla prezentację z Microsoft Teams. Treść udostępniana na ekranie nie jest jednak interaktywna.

  W dwuekranowych urządzeniach z serii Room drugi ekran nie jest używany.