Když uživatelé naplánují schůzky Microsoft Teams a zahrnou zařízení Webex, zobrazí se na zařízeních tlačítko připojit těsně před zahájením schůzky.


WebRTC je k dispozici na zařízeních Webex, která podporují webový modul. WebRTC není v nastavení učebny podporován.


Tyto funkce nejsou během schůzky k dispozici:

  • Bezdrátové sdílení nebo s rozhraním HDMI

  • Tabule

  • Dálkové ovládání kamery

  • Seznam účastníků

1

Před zahájením schůzky zobrazí webexová tabule tlačítko Připojit se. Klepnutím na Připojit se do schůzky vstoupíte.2

Ovládací prvky volání a zobrazení podle vlastního zobrazení po několika sekundách zmizí. Při sdílení prezentace zobrazí prezentaci výložná deska Webex. Obsah sdílený na obrazovce však není interaktivní.

1

Před zahájením schůzky se na dotykové kontroler zobrazí tlačítko Připojit. Klepnutím na Připojit se do schůzky vstoupíte.2

Zařízení Room zobrazuje datový proud videa z Microsoft Teams. Dotykový ovladač poskytuje dostupné ovládací prvky pro volání. Když je prezentace sdílená, zobrazí se v zařízení Místnost. Na duálních obrazovkách se druhá obrazovka neužimuje.

1

Před zahájením schůzky zobrazí stůl Pro tlačítko Připojit se. Klepnutím na Připojit se do schůzky vstoupíte.

2

Ovládací prvky volání a zobrazení podle vlastního zobrazení po několika sekundách zmizí. Když je prezentace sdílená, Desk Pro zobrazí prezentaci z Microsoft Teams. Obsah sdílený na obrazovce však není interaktivní.