Ztlumí při vstupu panelistu?

Ztlumí při vstupu panelistu ztlumení?

Ztlumí při vstupu panelisty v událostech Webex?

Ztlumí při vstupu panelisty ve školení Webex?


Panelisté událostí Webex mohou zrušit ztlumení svého řádku po připojení ke konferenci, pokud je povolena funkce ztlumení při vstupu.

Řešení:

Viz odrážky níže:

  • Webex Events: Všichni panelisté jsou při vstupu ztlumeni
  • Webex Training: Panelisté nejsou při vstupu ztlumeni

Byl tento článek užitečný?