Vil demp ved inngang dempe paneldeltakeren?

Vil demp ved inngang dempe paneldeltakeren?

Vil demp ved inngang dempe paneldeltakere i Webex Events?

Vil demp ved inngang dempe paneldeltakere i Webex Training?


Webex Events-paneldeltakere kan slå av dempingen av linjen sin etter at de har blitt med i konferansen hvis funksjonen demp ved inngang er aktivert.

Løsning:

Se punktene nedenfor:

  • Webex Events: Alle paneldeltakere er dempet ved inngang
  • Webex Training: Paneldeltakere er ikke dempet ved inngang
Var denne artikkelen nyttig?