Czy Wyciszenie przy wejściu wycisza panelistę?

Czy wyciszenie przy wejściu wycisza panelistę?

Czy wyciszenie przy wpisie wycisza panelistów w Webex Events?

Czy wyciszenie przy wejściu wycisza panelistów w Webex Training?


Paneliści Webex Events mogą wyłączyć wyciszenie swojej linii po dołączeniu do konferencji, jeśli włączona jest funkcja wyciszenia przy wejściu.

Rozwiązanie:

Zobacz podpunkty poniżej:

  • Webex Events: Wszyscy paneliści są wyciszeni przy wejściu
  • Webex Training: Paneliści nie są wyciszeni przy wejściu
Czy ten artykuł był pomocny?