Stänger funktionen ”Stäng av ljud vid inträde” av ljudet för diskussionsdeltagare?

Stänger funktionen ”Stäng av ljud vid inträde” av ljudet för diskussionsdeltagare?

Stänger "Stäng av ljud vid inträde" av ljudet för panelmedlemmar Webex Events?

Stänger stäng av ljud vid inträde av ljudet för panelmedlemmar Webex Training?


Webex Events kan komma att slå på ljudet för sin linje när de deltar i konferensen om funktionen "Stäng av ljud vid inträde" är aktiverad.

Lösning:

Se punkterna nedan:

  • Webex Events: Ljudet för alla panelmedlemmar stängs av vid inträde
  • Webex Training: Ljudet för panelmedlemmar stängs inte vid inträdet
Var den här artikeln användbar?