Da li Nijemi pri ulasku utišava panelista?

Da li nijemi pri ulasku isključuje panelista?

Da li isključivanje zvuka pri ulasku isključuje zvuk panelista u Webex događajima?

Da li nijemi pri ulasku isključuje zvuk panelista u Webex treningu?


Panelisti Webex događaja mogu uključiti zvuk svoje linije nakon pridruživanja konferenciji ako je omogućena značajka isključivanja zvuka pri ulasku.

Otopina:

Pogledajte dolje navedene grafičke oznake:

  • Webex Events: Svi panelisti su isključeni pri ulasku.
  • Webex Training: Panelisti nisu prigušeni pri ulasku
Je li taj članak bio koristan?