האם השתק עם הכניסה משתיק את הפאנליסט?

האם השתקה עם הכניסה משתיקה את חבר הפאנל?

האם השתק על משתיק כניסה פאנליסטים באירועי Webex?

האם השתק על משתק כניסה פאנליסטים באימון Webex?


חברי הפאנל של Webex Events עשויים לבטל את השתקת הקו שלהם לאחר הצטרפותם לוועידה אם תכונת ההשתקה עם הכניסה מופעלת.

תמיסה:

עיין בנקודות התבליט שלהלן:

  • Webex Events:כל חברי הפאנל מושתקים עם הכניסה
  • הדרכת Webex:חברי הפאנל אינם מושתקים עם כניסתם

האם המאמר הזה הועיל לך?