Da li privremeno pri ulasku privremeno prigušuje panelistu?

Da li nemi po ulasku prigušuje panelistu?

Da li prigušuje stavke prigušuje paneliste u Webex događajima?

Da li nemi pri ulasku prigušuje paneliste u Webex Obuci?


Panelisti Webex events-a mogu da omame svoju liniju nakon pridruživanja konferenciji ako je omogućena funkcija "Priguši pri ulasku".

Rešenje:

Pogledajte dole navedene znakove za nabrajanje:

  • Webex Events: Svi panelisti su prigušeni pri ulasku
  • Webex Training: Panelisti nisu privremeno pri ulasku
Da li je ovaj članak bio koristan?