Co je určený uživatel chatu?

Co je určený uživatel chatu?

Proč je na mém webu Webex uveden určený uživatel chatu jako uživatel?

Proč je ve správě webu zobrazen určený uživatel chatu?

Řešení:
Určený uživatel chatu je povinný uživatelský profil vytvořený při povolení služby WebACD na webu podpory Cisco Webex. Určený uživatel chatu poskytuje automatické odpovědi zákazníkům, kteří se připojují do fronty, například aby zákazník věděl, jaké číslo je ve frontě atd. Profil určeného uživatele chatu se nezapočítává do hostitelských licencí dostupných na vašem webu Webex.

Byl tento článek užitečný?