Co to jest wyznaczony użytkownik czatu?

Co to jest wyznaczony użytkownik czatu?

Dlaczego w mojej witrynie webex znajduje się wyznaczony użytkownik czatu wymieniony jako użytkownik?

Dlaczego w Administracji witryny wyświetlany jest Wyznaczony użytkownik czatu?

Rozwiązanie:
Wyznaczony użytkownik czatu jest obowiązkowym profilem użytkownika utworzonym po włączeniu WebACD w witrynie pomocy technicznej Cisco Webex. Wyznaczony użytkownik czatu dostarcza automatyczne odpowiedzi klientom, którzy dołączają do kolejki, na przykład informując klienta, pod jakim numerem znajdują się w kolejce itp. Profil Wyznaczonego użytkownika czatu nie jest wliczany do licencji hosta dostępnych w witrynie Webex.

Czy ten artykuł był pomocny?