Šta je imenovani korisnik ćaskanja?

Šta je imenovani korisnik ćaskanja?

Zašto je određeni korisnik ćaskanja naveden kao korisnik na mojoj Webex lokaciji?

Zašto je određeni korisnik ćaskanja prikazan u administraciji lokacije?

Rešenje:
Imenovani korisnik ćaskanja je obavezan korisnički profil kreiran kada je WebACD omogućen na vašoj Cisco Webex lokaciji za podršku. Imenovani korisnik ćaskanja isporučuje automatizovane odgovore klijentima koji se pridruže redu čekanja, kao što je obaveštavanje kupca koji je broj u redu čekanja itd. Profil određenog korisnika ćaskanja ne računa se u odnosu na licence domaćina dostupne na Vašoj Webex lokaciji.

Da li je ovaj članak bio koristan?