Po počátečním přihlášení do aplikace Cisco Webex Meetings budou uživatelé vyzváni k přihlášení

Po počátečním přihlášení do aplikace Cisco Webex Meetings se uživatelům zobrazí výzva k přihlášení.

Uživatelé dostávají časový limit ve své aplikaci pro schůzky Webex.

Je to normální chování pro vypršení platnosti přihlášení na webech s povoleným SSO. Aplikace Webex Meetings bude sledovat dobu trvání tokenu nastavenou na vašem webu. Výchozí doba vypršení platnosti tokenu je 14 dní, pokud se aplikace nepoužívá v týdnech. Platnost přihlašovacího tokenu vypršela z důvodu kontroly zabezpečení webu a aplikace vyzve přihlašovací stránku SSO k zachování aktivního stavu. Pokud zákazníci chtějí zachovat aktivní stav po dlouhou dobu:

  • Pravidelně používejte aplikaci Webex Meetings
  • Promluvte si s technickou podporou, abyste na vašem webu prodloužili dobu vypršení platnosti mobilních zařízení.

Byl tento článek užitečný?