Etter første pålogging til Cisco Webex Meetings-appen blir brukere bedt om å logge på

Etter første pålogging på Cisco Webex Meetings-appen blir brukerne bedt om å logge på.

Brukerne får tidsavbrudd i Webex-møteapplikasjonen.

Det er normalt med utløp av pålogging på SSO-aktiverte nettsteder.Webex Meetings-appen følger varigheten for «utløp av token på» nettstedet ditt.Standard utløpstid for token er 14 dager hvis appen ikke er brukt på uker.Påloggingstokenet er utløpt på grunn av sikkerhetskontrollen for nettstedet, og appen vil be SSO-påloggingssiden om å beholde aktiv status.Hvis kunder vil beholde den aktive statusen i lang tid:

  • Bruk Webex Meetings-appen regelmessig
  • Snakk med Teknisk støtte for å få forlenget den mobile varigheten på nettstedet ditt.
Merk: Hvis du har ProPack, kan du endre den automatiske timeren for TTL for tokens utstedt til Webex-applikasjonen i Control Hub. Se følgende: Innstillinger for tokenpolicy i Kontrollhub.
 

Var denne artikkelen nyttig?