Efter första inloggningen till Cisco Webex Meetings-appen blir användare ombedda att logga in

Efter första inloggningen till Cisco Webex Meetings-appen blir användare ombedda att logga in.

Användarna får timeout för Webex Meetings-appen.

Det är normalt när inloggning upphör att gälla på webbplatser SSO webbplatser som är aktiverade.Sidan Webex Meetings-app följer varaktigheten för "Token expiration" som har angetts på din webbplats.Standardtiden för tokens utgångstid är 14 dagar om appen inte används under veckor.Inloggningstoken har upphört att gälla på grund av webbplatsens säkerhetskontroll och appen uppmanar SSO att hålla aktiv status.Om kunder vill behålla statusen aktiv under en längre tid:

  • Använd Webex Meetings-app regelbundet
  • Prata med teknisk support för att få den mobila utgångslängden ökad på din webbplats.
Obs! Om du har ProPack kan du ändra den automatiska timern för TTL för tokens som utfärdats för Webex-programmet i Control Hub. Se följande: Tokenprincipinställningar i Control Hub.
 

Var den här artikeln användbar?