Efter första inloggningen Cisco Webex Meetings -appen blir användare ombedda att logga in

Efter första inloggningen till Cisco Webex Meetings-appen blir användare ombedda att logga in.

Användarna får timeout för Webex Meetings-appen.

Det är normalt att logga in på webbplatser som SSO webbplatser som är aktiverade. Sidan Webex Meetings-app följer varaktigheten för "Token expiration" som har angetts på din webbplats. Standardtiden för tokens utgångstid är 14 dagar om appen inte används under veckor. Inloggningstoken har upphört att gälla på grund av webbplatsens säkerhetskontroll och appen kommer att uppmana SSO för att hålla aktiv status. Om kunder vill behålla statusen aktiv under en längre tid:

Var den här artikeln användbar?