Nakon početne prijave u aplikaciju Cisco Webex sastanci od korisnika se traži da se prijave


Nakon početne prijave u aplikaciju Cisco Webex Sastanci od korisnika se traži da se prijave.

Korisnici dobivaju vremensko ograničenja u aplikaciji Za sastanke na Webexu.

To je normalno ponašanje za istek prijave na web-lokacijama s omogućenim SSO-om. Aplikacija Webex sastanci slijedit će trajanje "isteka tokena" postavljeno na vašem web-mjestu. Zadano vrijeme isteka tokena je 14 dana ako se aplikacija ne koristi tjednima. Token za prijavu istekao je zbog sigurnosne kontrole web-mjesta, a aplikacija će od SSO stranice za prijavu zatražiti da zadrži aktivni status. Ako klijenti žele zadržati aktivni status dugo vremena:

  • Redovito korištenje aplikacije Webex sastanci
  • Razgovarajte s tehničkom podrškom kako biste povećali trajanje isteka mobilnog uređaja na vašoj web-lokaciji.

Je li taj članak bio koristan?