Uskutečnění a přijetí hovoru

Pokud vám někdo volá, v náhlavní soupravě uslyšíte vyzváněcí tón.

Na vloženém řídícím ovladači stiskněte tlačítko volat.

Úprava nastavení hlasitosti

Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů na řídícím ovladači.

Vypnutí vlastního mikrofonu během hovoru

Stiskněte tlačítko Mute.

Přidržení hovoru

Jednou na linkovém ovladači stiskněte tlačítkovolat.

Pokud vám někdo volá, náhlavní souprava hovor automaticky přijme.

ukončení hovoru,

Přidržením tlačítkavolat na řídícím ovladači můžete slyšet tón.

odmítnutí hovoru,

Dvakrát na řídícím ovladači stiskněte tlačítkovolat.

Přidržení hovoru a pokračování v držení hovoru

1

Stiskněte tlačítko volat hovor na řídícím ovladači.

2

Vyberte hovor, v němž chcete pokračovat.

3

Stiskněte tlačítko Hovor.

Ukončení hovoru a přijetí příchozího hovoru

1

Chcete-li slyšet tón, stiskněte tlačítkovolat.

2

Jednou stiskněte tlačítko Volat.

Ukončení hovoru a pokračování v přidrženém hovoru

1

Chcete-li slyšet tón, stiskněte tlačítkovolat.

2

Na telefonu vyberte hovor, v němž chcete pokračovat.

3

Jednou stiskněte tlačítko Volat.

Zapnutí a vypnutí náhlavní soupravy

1

Přidržet hovor na vašem náhlavní soupravě po dobu 4 sekund. Uslyšíte tón označující stav náhlavní soupravy.

2

Proveďte jednu z následujících akcí.

  • Přidržením tlačítkahovor na 1 sekundu zapnete náhlavní soupravu znovu.
  • Náhlavní soupravu umístěte na základnu.