Ringa och besvara samtal

När du har ett inkommande samtal hörs ringsignalen i ditt headset.

På den inaktiverade styrenheten trycker du på Ring samtals knappen.

Justera volymen

Tryck upp eller ned på den inlineed Controller.

Stänga av din mikrofon i ett samtal

Tryck på tyst av ljud av-knappenpå den inaktive rad styrenheten.

Sätta ett samtal i vänte läge

Tryck på Ring samtals knappenen gång på den infogade styrenheten.

Om du har ett inkommande samtal tas det emot automatiskt på headsetet.

avsluta ett samtal

Parkera Ring knappensamtal på den inaktiva styrenheten tills du hör en ton.

Avvisa ett samtal

Tryck på Ring samtals knappentvå gånger på den infogade styrenheten.

Sätta ett samtal i vänte läge och återuppta ett parkerat samtal

1

Tryck på Ring knappenRing på den infogade styrenheten.

2

Välj samtalet som du vill återuppta.

3

Tryck på Ring.

Avsluta ett samtal och besvara ett inkommande samtal

1

Parkera samtals knappentills du hör en ton.

2

Tryck på Samtal en gång.

Avsluta ett samtal och återuppta ett parkerat samtal

1

Parkera samtals knappentills du hör en ton.

2

Välj samtalet som du vill återuppta på telefonen.

3

Tryck på Samtal en gång.

Slå på och av ditt headset

1

Parkera samtals knappenpå ditt headset i 4 sekunder. Det hörs en ton som anger status för headset.

2

Utför någon av dessa åtgärder.

  • Parkera samtals knappenunder 1 sekund för att slå på headsetet igen.
  • Placera headsetet i basen.