Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Sygnał dzwonka połączenia przychodzącego jest słyszalny w zestawie słuchawkowym.

Na kontrolerze wbudowanym naciśnij przycisk nawiązać połączenia

Regulacja głośności

Naciśnij przycisk w górę lub w dółna kontrolerze wewnętrznym

Wyciszanie siebie w trakcie połączenia

Naciśnij przycisk Wycisz , znajdujący się na kontrolerze wewnętrznym.

Zawieszanie połączenia

Naciśnij raz przycisknawiązać połączenia na kontrolerze wbudowanym.

Połączenie przychodzące zostanie odebrane automatycznie przez zestaw słuchawkowy.

Kończenie połączenia

Zawieszanie połączenia na kontrolerze wewnętrznym, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Odrzucanie połączenia

Naciśnij dwukrotnie przycisknawiązać połączenia na kontrolerze wbudowanym.

Zawieszanie połączenia i wznawianie połączenia zawieszonego

1

Naciśnij przycisk nawiązać połączenia na kontrolerze wbudowanym.

2

Wybierz połączenie, które chcesz wznowić.

3

Naciśnij przycisk Połącz.

Kończenie połączenia poprzez odebranie połączenia przychodzącego

1

Zaczekaj,aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

2

Naciśnij jeden raz przycisk Połącz.

Kończenie i wznawianie zawieszonego połączenia

1

Zaczekaj,aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

2

W telefonie wybierz połączenie, które chcesz wznowić.

3

Naciśnij jeden raz przycisk Połącz.

Włączyć lub wyłączyć zestaw nagłowny

1

Zawieszanie połączenia za pomocą zestawu nagłownego przez 4 sekundy Usłyszysz sygnał dźwiękowy wskazujący stan zestawu słuchawkowego.

2

Wykonaj jedną z poniższych czynności.

  • W celu ponownego włączenia zestawu nagłownego naciśnij przyciskpołączenia na 1 sekundę
  • Umieść zestaw słuchawkowy w stacji bazowej.