Oproepen starten en beantwoorden

Wanneer u een inkomende oproep hebt, hoort u de beltoon in uw headset.

Druk op de toetsgesprek op de inline-controller.

Uw volume aanpassen

Druk op omhoog of omlaag op de inline-controller.

Uzelf dempen tijdens een oproep

Druk op dempen om de toets dempen van de inline controller te dempen.

Een gesprek in de wacht zetten

Druk eenmaal op de gespreks knopop de inline-controller.

Als u een inkomend gesprek hebt, zal de hoofdtelefoon dit automatisch beantwoorden.

Een gesprek beëindigen

Wacht met de gespreks knopop de inline controller totdat u een Toon hoort.

Een gesprek weigeren

Druk twee maal op de knop gesprek bellen op de inline-controller.

Een gesprek in de wacht zetten en een actief gesprek hervatten

1

Druk op de gespreks knopop de inline-controller.

2

Selecteer het gesprek dat u wilt hervatten.

3

Druk op Bellen.

Een oproep beëindigen en een inkomende oproep beantwoorden

1

Wacht met de gespreks knoptotdat u een Toon hoort.

2

Druk één keer op Gesprek.

Een oproep beëindigen en een oproep in de wacht hervatten

1

Wacht met de gespreks knoptotdat u een Toon hoort.

2

Selecteer op uw telefoon het gesprek dat u wilt hervatten.

3

Druk één keer op Gesprek.

Uw headset in-en uitschakelen

1

Wacht met de gespreks knopop de headset gedurende 4 seconden. U hoort een toon die de status van de hoofdtelefoon aangeeft.

2

Voer een van de volgende acties uit.

  • Wacht op de gespreks toets om 1 seconde te bellen om de headset weer in te scha kelen.
  • Plaats de hoofdtelefoon op de basis.